News Room

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คุณกำธร กาญจนวตี กรรมการบริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกระหว่าง บริษัทสุพรีม โพรดักส์ จำกัด และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ณ NSTDA Business Center ชั้น 1 Tower D, INC  2 

   

เยี่ยมชมห้องแลปของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

เยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   

 

16 พ.ย. 2016