News Room

บริษัทสุพรีมโพรดักส์ จำกัด ประกาศความร่วมมือกับ Thai Refer เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิ่งขึ้น
11 พ.ค. 2015more
?เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทสุพรีม โพรดักส์ จำกัด และกระทรวงวิทยาศาตร์
30 มี.ค. 2015more
?บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด ได้รับรางวัล ?บริษัทที่พัฒนาด้านโลจิสติกส์ดีเด่นประจำปี พศ.2557?
08 ธ.ค. 2014more

เป็นนิทรรศการครั้งแรกเฉพาะการค้าระหว่างประเทศที่จะให้บริการทางเภสัชกรรม
04 ก.ย. 2014more
?บริษัทสุพรีมโพรดักส์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการกับสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) ในวันที่ 11- 13 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมโกลเด้นท์ทิวลิป ถ.พระราม9 กทม.
12 มิ.ย. 2014more
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด ได้เข้าร่่วมงาน Seoul International Invention Fair 2011 (SIIF 2011) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2554 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งผลงานวิจัยอนุภาคนาโนของเงิน (Silver NANO) ที่เข้าร่วมแสดงและแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน
22 ส.ค. 2013more
BACK   12