Contact US
Contact US
Contact US
Contact US Contact US
Contact US
Model : CRS

Description :   หุ่นยนต์จ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 75 ชนิดยา
Model : SP unit dispenser Mini (mini SPUD)

Description :  หุ่นยนต์จ่ายยาแบบกล่อง จำนวนสูงสุด 300 กล่อง
Model : SP Automation Center (SPACE)

Description :  หุ่นยนต์จ่ายยาแบบเม็ดเปลือยและแบบกล่องซึ่งสามารถบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 100 ชนิด และสามารถบรรจุยากล่องได้สูงสุด 300 กล่อง ขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องยาแต่ละชนิด
Model :   SP Automation Center 200 (SPACE 200)

Description :   หุ่นยนต์จ่ายยาแบบเม็ดเปลือยและแบบกล่องซึ่งสามารถบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 200 ชนิด และสามารถบรรจุยากล่องได้สูงสุด 700 กล่องขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องยาแต่ละชนิด
Model :   JV-CA30

Description :   หุ่นยนต์นับเม็ดและจ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 82 ชนิดยา
Model :  JV-UC20

Description :
   เครื่องนับเม็ดยาแบบอัตโนมัติ
Model : SP 50

Description : หุ่นยนต์จ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 50 ชนิดยา
Model : SP 100

Description :
หุ่นยนต์จ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 100 ชนิดยา
Model : SP 200

Description : หุ่นยนต์จ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 200 ชนิดยา
Model : CRS 150

Description :  หุ่นยนต์จ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 150 ชนิดยา
Model : CRS 225

Description :  หุ่นยนต์จ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 225 ชนิดยา
Model :   B-Hive 1

Description :
  ระบบหุ่นยนต์จ่ายยากล่องหรือยาที่มีการเตรียมล่วงหน้า
• ระบบหุ่นยนต์จ่ายยากล่อง หรือยา Prepack ตอบโจทย์ในเรื่องความถูกต้องและความรวดเร็วในการจ่ายยา
• ลดภาระงานและระยะเวลาการรอยาสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
• ส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการที่ดีให้กับโรงพยาบาล
• ทำงานโดยระบบสายพานลำเลียง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการทำงานของบุคคลาก&# 3619;ในห้องยา
Model :   B-Hive 3

Description :   ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาฉีด ยาขวด 
ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาแผนกผู้ป่วยนอก
           ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาประสิทธิภาพสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการใช้หลักการทำงานด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลใบสั่งยาเข้ากับระบบหุ่นยนต์แบบอัติโนมัติ พร้อมระบบพิมพ์และติดฉลากยาบนกระบอกยาแต่ละชนิดแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการบริหารจ่ายยาของทางโรงพยาบาล
Model : SP unit dispenser (SPUD)

Description :  หุ่นยนต์จ่ายยาแบบกล่อง จำนวนสูงสุด 700 กล่อง
             ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาประสิทธิภาพสูงจากประเทศเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งระบบหุ่นยนต์จ่ายยาทั่วโลกโดยการใช้หลักการทำงานด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลใบสั่งยาเข้ากับระบบควบคุมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำการนับเม็ดและจ่ายยาโดยอัตโนมัติ พร้อมระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆในการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้ม ีความสะดวกในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการบริหารจ่ายยาของทางโรงพยาบาล
ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาแผนกผู้ป่วยนอก
Model :   JV-UC05

Description :  เครื่องนับเม็ดยาแบบอัตโนมัติ แบบ 5 หัวจ่าย
เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการหยิบยาจากชั้นยาทั้งเรื่อง ชนิด และจำนวนยา
เพิ่มความรวดเร็วในการบริหารจัดยาประเภทยาจัดมือ
มีการบริหารจัดยาแบบเป็นระบบมากขึ้น
สามารถเก็บข้อมูลเรื่อง ภาระงานและด้านอัตรากำลังคนของผู้ช่วยเภสū 3;ชกรได้
Model :   LED cabinet

Description : ระบบชั้นวางยาจัดมือพร้อมไฟ LED ระบุตำแหน่งหรือจำนวนยา
ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาแผนกผู้ป่วยนอก
 
Model :   B-Hive 4

Description :   หุ่นยนต์จ่ายยาแผง
           หุ่นยนต์จ่ายยาที่บรรจุแผง(blister pack) โดยมีความสามารถทั้งการจ่ายแผงแบบเต็มแผงและแผงที่ถูกตัดย่อยได้พร้อมๆกัน และสามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์จ่ายยาตัวอื่นได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วย
Copyright ? 2017 by "ADMIN" 
Supreme Products Co.,Ltd.
449 & 451 Somdejphapinklao Road,
Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700
Tel.: +662 434 0040-50
Fax.: 0-2433-3971
Email : info@supremeproducts.co.th